find us on facebook

Χρειάζομαι να μιλήσω

Ξεκινάμε πάντα πολύ μακριά από τα ουσιώδη. Ακόμα και αν επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά, χρειάζεται να σκεφτόμαστε το νόημα αυτού που κάνουμε, για το νόημα της Εργασίας μας και της Παρουσίας μας. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται, αλλά όλη την ώρα το ξεχνάμε. Χάνουμε το νόημα και πρέπει να επανερχόμαστε. Δεν πρέπει να υποκρινόμαστε και να παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχουμε καταλάβει το νόημα . Δεν είναι αλήθεια. Κάθε φορά που συναντιόμαστε μαζί, το νόημα πρέπει να ανανεώνεται, ξανά για τον καθένα. Η κάθε φορά πρέπει να είναι μια στιγμή έντονου προβληματισμού. Αν δεν γνωρίζω για τον Εαυτόν μου τώρα τι κάνω, τι διακυβεύεται, τι είναι σε ερώτημα - αν δεν το γνωρίζω κάθε φορά - θα συμβαίνει κάτι διαφορετικό, που πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η προσπάθειά μου θα πρέπει να είναι σαφής, το τι αναζητώ πρέπει να είναι σαφές. Ο καθένας, συγχρόνως μαζί με τους άλλους, πρέπει να κάνει αυτήν την Παρουσία να εμφανίζεται μέσα του. Αυτή η Παρουσία πρέπει να γίνεται πραγματικότητα, να γίνεται η κοινή μας σύνδεση πάνω από το προσωπικό, μια πραγματικότητα που υπηρετούμε και υπακούμε.

Η ζωή μιας ομάδας εξαρτάται από την κατάστασή μας, και τα ερωτήματά μας. Ρωτάμε ότι επιθυμούμε σχετικά με την Εργασία μας. Ποιες είναι οι δυσκολίες μου τώρα; Τι χρειάζομαι να καταλαβαίνω, τι επιθυμώ να γνωρίζω; Τι μου φαίνεται σημαντικό να πω για την Εργασία μου; Όταν συγκεντρωνόμαστε, πρέπει να είμαι έτοιμη να μιλήσω. Πρέπει συνεχώς να καθρεπτίζομαι στη Εργασία μου και να μην προσέρχομαι σε μια παθητική κατάσταση. Δεν έχει και πολύ νόημα να έρθω, χωρίς να είμαι προετοιμασμένη,. Αν δεν έχω σαφή στόχο, δεν έχουμε τίποτα για να μιλήσουμε. Πώς μπορούμε να έχουμε μια ανταλλαγή; Είναι αδύνατο.

Ένα από τα μεγαλύτερα μας εμπόδια είναι η άποψή μας για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, δηλαδή, για τη μετάδοση της γνώσης που αναζητείται και μεταδίδεται από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο. Νομίζουμε ότι ο ερωτών είναι λιγότερο γνώστης και ότι στην πραγματικότητα ζητά μια απάντηση για να άρει την άγνοια του. Και στη ζωή, όπου ο καθένας βασίζεται σε ότι είναι γνωστό, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά σε μια ομάδα η κατεύθυνση είναι προς το άγνωστο. Ο ερωτών ανοίγει την πόρτα προς το άγνωστο, και ο Ακούων καλείται σε μία ανταλλαγή που ρέει μεταξύ τους, μια κίνηση σε δύο κατευθύνσεις. Πραγματική αλλαγή στην κατανόηση θα σήμαινε ότι, με τον Ακούοντα επίσης ερωτώντα και τον ερωτώντα πραγματικό Ακούοντα, το επίπεδο και των δύο συμμετεχόντων θα άλλαζε.

Κατ αρχήν, αν είμαι στη θέση του Ακούοντα, απαιτείται μια αλλαγή στην κατάστασή μου. Αν αναζητώ μια πιο ενεργητική προσοχή, ελεύθερη να ακούει, απαλλαγμένη από τους συνειρμούς και τις αντιδράσεις, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να διερευνηθεί το ερώτημα, να πάει πιο βαθιά, χωρίς να αιχμαλωτιστώ στην εξωτερική διατύπωση. Αν η προσοχή μου εμπλέκεται πιο ενεργητικά, μπορεί να υπάρχει μια συμμετοχή, που να επιτρέπει την ανταλλαγή να ρέει αμφίδρομα και να ενεργοποιεί τον "Ακούοντα", τόσο στον ερωτώντα όσο και στον ακροατή. Αλλά αν δεν αναζητηθεί αυτή η ενεργητική προσοχή, αν προσλάβω το ερώτημα με τη συνηθισμένη μου προσοχή - δηλαδή παθητικά - απαντώ παθητικά και τίποτα δεν ανταλλάσσεται, ασχέτως του πόσο έξυπνα είναι τα λόγια μου ή πόσο ισχυρή είναι η συναισθηματική μου δύναμη. Αντί για μια νέα ποιότητα προσοχής και προσληπτικότητας, που να επιτρέπει τη ροή νέας γνώσης αμφίδρομα, υπάρχει μια μονόπλευρη σχέση εξάρτησης, προϋπάρχουσας, που τώρα ενισχύθηκε. Αυτή η στάση εξάρτησης, η οποία είναι αμοιβαία επιβλαβής, θα γίνεται όλο και πιο στέρεη, και δεν θα επιτρέπει την απαραίτητη ενεργητικότητα και ελευθερία για μια ουσιαστική ανταλλαγή …

Μόλις έχω φτάσει σε μια πιο συγκεντρωμένη κατάσταση, χρειάζομαι να μιλήσω για την Εργασία μου και τα ερωτήματά μου, να ανταλλάσσω, πάντα Εργαζόμενη για να είμαι Παρούσα. Η σκέψη μου είναι απαραίτητη, αλλά μόνο σε ότι λέω, όχι σε κάτι που έχω ήδη πει ή σε κάτι που θα πω. Μόνο σε ότι λέω, στην ίδια τη στιγμή.

Ετικέτες
1001506 558396540886707 1743162930 N
10247328 707945049265188 4738544625279901689 N
1017689 4451273458267 469222019 N
10007513 1399830403620378 210712417 N
1016153 4413269428190 1160175756 N
10297826 760010477355460 4492208035874371099 N
10308268 10152080451538201 4103507075915996216 N
1186251 700080986671969 222767872 N
12998 10151623135682617 2123312201 N
1237066 284826638324229 1168480182 N
1238189 4796237482152 623934030 N
12998 10151623135682617 2123312201 N
1373451135 009345 1373480474 Noticia Normal
1380322 522747457802729 903874529 N
13805 10151173234122617 923744516 N
1508998 10200659476167632 845029272 N
1604804 574038612673613 460465066 N
181827 110585405747127 1083590756 N
182170 357043237699032 285607904 N
185332 4129709614924 737812556 N
1901870 1404570039813081 1769694569 N
1966921 1397281083875310 818611080 N
226681 133369966826214 750535866 N
255279 4313692005688 1255702770 N
263899 10151154918202840 921420532 N
387395 2554188427230 704215271 N
392300 2574269089234 232521634 N
393438 4535035290845 943233323 N
394634 10200627523841083 185220832 N
399565 4020863813198 209318196 N
401602 2838348411052 240864086 N
403178 152615258212035 65284698 N
417504 3960408261847 1428737783 N
420615 3148546605813 1271051668 N
420615 3148546605813 1271051668 N
46656 157886900891887 2950836 N
485317 446628705362873 1083998103 N
486379 413988671951529 2127066074 N
523650 519142478099659 860803674 N
528738 399467950118623 942079569 N
529553 3972864413243 1454381038 N
532794 3735273113609 836744850 N
536094 446072348764790 1117923473 N
541202 10150800234997617 549122616 9793470 1422229908 N
553955 3891072608499 399490078 N
556547 442920252396986 1821570187 N
557236 10151044912252617 613093664 N
557260 4020865813248 1795626098 N
557236 10151044912252617 613093664 N
561080 446071955431496 2006725081 N
580054 339272202809469 1870525586 N
581309 3684082793883 387967576 N
969424 699372310076170 860071801 N
Gurdjiee O2
T006f Benett With Jean De Salzman
Ετικέτες

Για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας ή άλλες απορείες σχετικά με την λειτουργία μας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της ομάδας του facebook "ΓΚΟΥΡΤΖΙΕΦ ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Δημήτρη Λεοντσίνη


Αν δεν είστε μέλος σας προτείνουμε να γίνετε.


find us on facebook

Τι είναι το "Ινστιτούτο Γκούρτζιεφ Ελλάδος"

Το Ινστιτούτο Γκουρτζιεφ Ελλάδος προσπαθεί να συνεχίσει την  "Εργασία στον Εαυτό", όπως αυτή μεταδίδεται από τους αμέσους μαθητές του Γεωργίου Γκούρτζιεφ...

περισσότερα...

Contact Form