Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ελεύθερη Προσοχή

Michel de Salzmann

Ελεύθερη Προσοχή-Να μην δεσμεύεται από το τίποτα

Η αναζήτηση για τη συνείδηση, είναι το ουσιώδες. Είστε πάρα πολύ επικεντρωμένοι στον εαυτό σας. Αναζητώντας την συνείδηση, με ευαισθησία, λαμβάνοντας με μια προσοχή όλο και περισσότερο ελεύθερη, όλο και περισσότερο καθαρή. Και όταν εμφανίζεται αυτή η Κεντρική Διάνοια, να την σεβόμαστε, όλο και περισσότερο. Όχι να την προδίδουμε. Να αντιληφτώ, με τύψεις, ότι έχω υπάρξει τραχύς, την έχω προδώσει.   Έτσι τώρα να το αναγνωρίζουμε, να το βλέπουμε.

Η Προσοχή είναι η μόνη υλικότητα που μπορεί να λάβει λεπτότερες επιρροές. Η ελεύθερη προσοχή, όχι η δεσμευμένη από οτιδήποτε.

Αν είναι δεσμευμένη, αυτό σημαίνει ότι είμαι επικεντρωμένος σε μένα, στις λειτουργίες μου, μια σκέψη, ένα αίσθημα, μια αντίδραση. Ελεύθερη προσοχή: μια προσοχή που είναι απαλλαγμένη από τις δονήσεις στην επιφάνεια.

Έτσι να θυμάστε αυτόν το άλλο τρόπο ύπαρξης, πιο ευαίσθητο, απλά να λαμβάνει. Χωρίς την παρουσία του Εγώ, του Εαυτού, όλες οι προσπάθειες είναι τίποτα. Θα πρέπει να θυμάστε τον Εαυτό, να του επιτρέπετε να Είναι.

Θα πρέπει να το σέβεστε. Αυτό που δεν σέβεστε, εξαφανίζεται.

Ξανά και ξανά, να θυμάστε τον Εαυτό, αφήνοντας να λαμβάνεται με μια ελεύθερη προσοχή, διεισδύοντας πιο βαθιά. Να γυρνάτε πίσω σε αυτόν, να μην περνά μεγάλο χρονικό διάστημα, καμιά ημέρα χωρίς αυτόν.